De eerste torenkraan is opgebouwd!


Eind april werden de eerste torenkranen opgebouwd op de werf. De overige torenkranen worden gedurende de komende maanden stapsgewijs geïnstalleerd. In totaal worden vijftien torenkranen geplaatst om de gebouwen te realiseren.

Alle torenkranen worden voorzien van een anti bots beveiliging. Na overleg met Skeyes en Brussels Airport wordt de hoogste kraan (nr. TK2.1) voorzien van een lichtbebakening voor de vliegtuigen.