Geluidsmetingen rondom de site

Om de geluidsimpact van de werken op de omgeving te monitoren, zijn er drie sonometers geïnstalleerd rondom de site in de nabijheid van de omliggende woningen.
Deze sonometers meten continue het omgevingsgeluid en generen een melding indien de grenswaardes overschreden worden door activiteiten op de werf. Op die manier kunnen wij bij een mogelijke overschrijding onmiddellijk reageren. Hiermee willen we de impact van de werken op de omgeving monitoren en beperken.
Bovendien wordt de energie voor de voeding van de sonometers volledig opgewekt door zonnepanelen. De zonnepanelen laden ook een batterij op, zodat de sonometers ook ’s nachts kunnen blijven meten.