Works NL

De Werken

Denys en FCC Construcción hebben reeds vele jaren ervaring met de realisatie van grote, complexe projecten. Toch blijft ieder project steeds een nieuwe uitdaging met specifieke noden en moeilijkheden.
Er is daarom een uniek managementplan opgesteld, waarin de werkprincipes worden vastgelegd die doorheen de hele realisatie zullen gehanteerd worden.
Waarom? Het doel is om de werf zo vlot mogelijk te laten verlopen, op een zo veilig mogelijke manier en met een minimale impact op de omgeving.

VEILIGHEID STAAT CENTRAAL!

Zowel de veiligheid op de werf, als de veiligheid voor de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten die aan alle werknemers, arbeiders en onderaannemers worden meegegeven tijdens de introductie die ze verplicht moeten volgen wanneer ze de eerste keer op de werf komen. Gedurende het hele project worden er ook periodieke bijkomende veiligheidsinstructies gegeven, die aangevuld worden met specifieke instructies in functie van de werken die uitgevoerd worden.
Om dit alles te controleren worden er “bewakers van de veiligheid” aangesteld, wiens taak er uitsluitend in bestaat om de veiligheid te garanderen en waar mogelijk te verbeteren.
Ondanks alle getroffen veiligheidsmaatregelen kan er steeds iets mislopen op een grote werf. Daarom voeren wij een proactieve communicatie met de lokale hulpdiensten zodat ze te allen tijde op de hoogte zijn van de situatie op de werf en hierop hun interventie kunnen afstemmen. Op die manier kan een efficiënte hulpverlening gegarandeerd worden.

DE WERFINRICHTING

De werfinrichting zal geleidelijk aan mee evolueren met het verloop van de werken.

Fase 1: Het werfterrein wordt in drie delen opgesplitst door de bestaande Keelbeekweg en de Witloofstraat. Deze twee blijven steeds toegankelijk voor het publiek.
Er worden naast de Witloofstraat net voor de spoorwegbrug  een aantal werfketen geplaatst voor de arbeiders die gaan werken op de site.


Werfinrichting fase 1


Fase 2: Zodra de nieuwe Keelbeekweg klaar is, zal de bovenste zone van de site worden samengevoegd. De grondwerken gaan volop van start en het terrein krijgt stilaan zijn nieuwe topografie. Her en der op de site zal er tijdelijk grond gestockeerd worden.
Terwijl de grondwerken bezig zijn, zullen ook de funderingen en de riolering reeds aangelegd worden.

Werfinrichting fase 2


Fase 3: Wanneer de ruwbouwwerken starten, zullen de torenkranen  worden opgesteld, het aantal werfketen zal toenemen en er zal een verhoogde activiteit zijn op de werf.

Werfinrichting fase 3