Vanaf eind januari starten de funderingswerken

Nadat het afronden van de saneringswerken en de omlegging van het, zullen ook de grondwerken starten in de zone van de site tussen de Witloofstraat en het huidige Keelbeekpad.
Vanaf eind januari 2019 zal er gestart worden met het boren van de eerste funderingspalen. Er wordt gewerkt met grond-verdringende schroefpalen. Voordeel van deze uitvoeringsmethode is dat er geen trillingen worden veroorzaakt en dat er geen extra grond moet afgevoerd worden. Hierdoor worden een 600-tal transporten vermeden.