We hebben al 25.000 m³ stortafval afgevoerd en 20.000 m³ grondverzet gerealiseerd

Onder het toeziend oog van een externe bodemdeskundige en in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel zijn we de afgelopen maand volop bezig geweest met het verwijderen van historisch stortafval van de site. Verspreid over 1.500 transporten, werd in totaal al meer dan 25.000 m³ vervuilde grond afgevoerd.


Daarnaast werd er ook al 20.000 m³ grond uitgegraven voor het maken van kelders en funderingen. Deze grond zal op de site zelf hergebruikt worden.
Het verwijderen van het historisch stortafval zal afgerond zijn tegen eind januari 2019.