Bij wie klopt er binnenkort een deskundige aan voor het opstellen van een plaatsbeschrijving?

Tijdens de informatieavond werd de vraag gesteld of THV Cafasso Construction van plan is om plaatsbeschrijvingen uit te voeren in de omgeving.

Het antwoord: Ja!

Zo hebben we reeds plaatsbeschrijvingen opgemaakt van het openbaar domein. We hebben ook een deskundige de opdracht geven om bij de omwonenden die grenzen aan de site langs te gaan. Concreet zullen de eigenaars van de Witloofstraat 73 tot 115, de Kuregemstraat 50 tot 66 en de Metrologielaan 5 en 10 in de loop van november een brief in de bus krijgen voor het laten opmaken van een plaatsbeschrijving.