Weldra starten de grondwerken

We hebben een ervaren grondwerker aangesteld die zal instaan voor het verwijderen van de historische vervuiling en de grondwerken op de site van het nieuwe gevangeniscomplex. De werken worden aangevat begin november 2018 en zullen duren tot begin april 2019.

Tijdens de werken verwachten we dat er gemiddeld per dag een 50-tal vrachtwagens van en naar de site rijden. Tijdens het verwijderen van de vervuiling kunnen dit er tijdelijk meer zijn. Alle vrachtwagens zullen de site bereiken en verlaten via de toegang langsheen de Woluwelaan.

We voorzien een monitoringssysteem om het exacte aantal bij te houden de resultaten van deze monitoring worden bij de maandelijkse nieuwsbrieven meegedeeld.