Welke activiteiten vonden er al plaats op de site?

Sinds het hervatten van de werken hebben we volgende activiteiten uitgevoerd op de site:

  • Herstellen van de werfomheining
  • Opruimen van de Witloofstraat
  • Verwijderen van bomen en struiken
  • Bodemonderzoeken
  • Opsporen van de Keelbeek
  • Plaatsen tijdelijke werfinstallatie