Hernieuwbare energie in de gevangenis

Naast zonnepanelen beschikt de nieuwe gevangenis van Haren over een aantal andere installaties die het energieverbruik zullen helpen beperken.
Eén daarvan is het BEO-veld (Boor Energie Opslag) dat bestaat uit 250 boringen om warmte of koude op te slaan of te onttrekken uit de grond. Het maakt van dit BEO-veld één van de grootste dat tot nog toe is uitgevoerd in België.

De warmte of koude die aan de grond onttrokken wordt zal gebruikt worden voor de verwarming of koeling van het gevangeniscomplex.
De boringen voor de installatie van de sondes worden eind oktober afgerond.
Het BEO-veld in Haren wordt uitgevoerd door Energie Verbeke.

De andere installatie is een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Hiermee wordt er elektriciteit opgewekt en met de restwarmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie, wordt het warm water voor de gevangenis geproduceerd.

In totaal zal het innovatieve energieconcept ervoor zorgen dat er per jaar 2000 ton minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van een traditioneel concept.