Werken op zaterdag

“© S. Schmitt – www.globalview.be”

Vanaf nu zal er ook op zaterdag gewerkt worden tussen 7u00 en 16u00.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd veroorzaken geen bijkomende hinder voor de omgeving. Uiteraard wordt erop toegezien dat het uitgewerkte minderhinderplan voor dit project ook tijdens de werken op zaterdagen wordt gerespecteerd. Dit plan kan geraadpleegd worden op de minder hinder pagina van onze website.