Geluidsmetingen rondom de site

Om de geluidsimpact van de werken op de omgeving te monitoren, zijn er drie sonometers geïnstalleerd rondom de site in de nabijheid van de omliggende woningen. Deze sonometers meten continue het omgevingsgeluid en generen een melding indien de grenswaardes overschreden worden door activiteiten op de werf. Op die manier kunnen[…]

De nieuwe gevangenis creëert jobs!

Wil u meewerken aan de bouw van de nieuwe gevangenis? Of wil u graag uw diensten aanbieden bij de exploitatie? We zijn steeds opzoek naar gemotiveerde medewerkers! Surf naar www.rijpvoordenys.com om onze openstaande vacatures te bekijken of om spontaan te solliciteren. De vacatures voor jobs na de ingebruikname van de[…]

We hebben al 25.000 m³ stortafval afgevoerd en 20.000 m³ grondverzet gerealiseerd

Onder het toeziend oog van een externe bodemdeskundige en in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel zijn we de afgelopen maand volop bezig geweest met het verwijderen van historisch stortafval van de site. Verspreid over 1.500 transporten, werd in totaal al meer dan 25.000 m³ vervuilde grond afgevoerd. Daarnaast werd er[…]

De FAQ zijn beschikbaar!

We hebben de FAQ-sectie op onze informatiewebsite toegankelijk gemaakt voor het publiek! U vindt hier antwoorden op veel gestelde vragen die we ontvangen hebben. Deze lijst zal gedurende het volledige project ook up-to-date worden gehouden in functie van de vragen die we ontvangen. Vergeet dus niet op regelmatige basis deze[…]

De informatieavond gemist?

Kon u niet aanwezig zijn op ons informatiemoment, geen nood via onderstaande link kan u de presentatie herbekijken. Indien u nog vragen hebt, kan u ons deze altijd bezorgen via ons contactformulier of door een mail te sturen naar info@gevangenisharenprison.be.