Planning NL

Planning der werken

De daling van het aantal torenkranen op de werf geeft al een indicatie dat de ruwbouwwerken op zijn einde lopen. In Januari 2021 zullen de ruwbouwwerken beëindigd zijn. De afwerkingsfase is in het voorjaar van 2020 opgestart en is ondertussen in volle galop.

Op de werf zijn de eerste gebouwen reeds wind en waterdicht afgewerkt. Dit omvat o.a. het uitbraakwerend buitenschrijnwerk, de gevelpanelen en gevelmetselwerken alsook de dakwerken. Ook de uitvoering van de gebouwtechnieken en de binnen afwerking zijn volop in uitvoering.

Door de laattijdige ontvangst van een vergunning (betreffende enkele belangrijke aanpassingen aan het bouwprogramma op vraag van de Opdrachtgever), en door de COVID19 stilstand van maart’20 tot mei’20, loopt de werf momenteel wat vertraging op. Maar sinds juni 2020 zijn we met man en macht aan een inhaalplanning begonnen die ervoor zal zorgen dat we medio 2022 dit project kunnen overdragen aan de opdrachtgever (Regie der Gebouwen), de gebruiker (FOD Justitie) en de onderhoudspartij.Indicatieve timing der werken


Planning van het project