Design NL

Het Ontwerp


Vele gevangenissen in België dateren uit het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. De gevangenissen in het Brussels Gewest zijn hierop geen uitzondering.
Deze gevangenissen voldoen niet meer aan de hedendaagse standaard voor comfort, en dit voor zowel de gedetineerden als voor het personeel. Daarnaast passen ze niet meer in de moderne inzichten over opsluiting en re-integratie in de maatschappij.
Er werd daarom een vernieuwende inhaalbeweging gestart, waarbij een masterplan werd opgesteld voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden.


Het ontwerp voor de nieuwe gevangenis van Haren gaat uit van het principe van een gevangenisdorp, met een capaciteit van circa 1.190 gedetineerden. Het gaat dus niet om één groot gebouw maar om verschillende gebouwen die over de site zijn verspreid.
Het gevangeniscomplex zal enerzijds bestaan uit een aantal gebouwen met gemeenschappelijke faciliteiten zoals bezoekzalen, werkateliers, een sportzaal en anderzijds uit meerdere gebouwen waar gedetineerden worden gehuisvest. Gedetineerden kunnen zich over de site op een beveiligde en gecontroleerde manier verplaatsen van hun gebouw naar de gebouwen met gemeenschappelijke faciliteiten.


Ook aan de interne beleving wordt veel aandacht besteedt. De leefeenheden krijgen elk een duidelijke plaats binnen het gevangeniscomplex en zullen tegelijkertijd ook duidelijk herkenbaar zijn.
De sociale interactie tussen de gevangenen onderling en met de bewakers wordt bevorderd door af te stappen van de typische oude gevangenismodellen met lange gangen. Deze worden vervangen door leefvormen uit het normale dagelijks leven die het leven in groep stimuleren. Zo wordt onder meer een aangename gemeenschapsruimte voorzien die gelinkt is met de gemeenschappelijke voorzieningen van de leefeenheid en die vanop de passerellen te overschouwen is.