Algemeen

De opdrachtnemer: Cafasso

Cafasso NV is aangesteld door de Belgische federale overheid (Via de Regie der Gebouwen) op basis van een DBFM [Design, Build, Finance & Maintenance]-overeenkomst. Dit houdt in dat Cafasso NV instaat voor het ontwerp, de bouw en het financieren van het project, gecombineerd met het onderhoud van de gebouwen en het leveren van facilitaire diensten zoals schoonmaakdiensten, keukendiensten en groenonderhoud.

Cafasso NV bestaat uit drie aandeelhouders: Macquarie Corporate Holdings PTY Limited , FCC Construcción S.A. en DENYS N.V.
Denys NV, de Belgische partner van het consortium, is een multidisciplinaire groep gespecialiseerd in water, energie, mobiliteit, bouwkunde, restauratie en speciale technieken. Door deze unieke diversificatie is Denys een veelgevraagde partner voor complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken, in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
FCC Construccion S.A, met zijn hoofdzetel in Spanje, heeft ruim 100 jaar ervaring in het realiseren van grote projecten wereldwijd in verschillende sectoren zoals infrastructuurwerken, milieudiensten, watermanagement en bouwwerken.
Macquarie Corporate Holdings PTY Limited is een Australische investeringsbank en financiële dienstverlener.

Voor Cafasso NV zal de realisatie (ontwerp en bouw) gebeuren door een combinatie van DENYS N.V. en FCC Construcción S.A. Het langdurig onderhoud en de facilitaire diensten worden gegarandeerd door een samenwerkingsverband tussen ENGIE Cofely NV, Denys Support NV en Heyday Facility Management BV.

 

 

 

De opdrachtgever: Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Haar vastgoedportefeuille omvat zo’n 7 miljoen m² verspreid over 1.035 gebouwensites. Ze biedt een kwalitatieve infrastructuur aan de federale overheidsdiensten en aan sommige internationale instellingen. Haar core business bestaat uit vastgoedbeheer, facility management en renovatie-, restauratie- en bouwprojecten.

 

De afnemer: Federale Overheidsdienst Justitie

De FOD Justitie is een omvangrijke organisatie met verschillende opdrachten, zoals onder meer:

  • de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de Minister van Justitie in de domeinen waarvoor deze bevoegd is.
  • de begeleiding en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan.
  • het toezicht op de adequate uitvoering van de juridische en administratieve beslissingen, met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen. 

De FOD Justitie is onderverdeeld in directoraten-generaal en stafdiensten. De gevangenissen worden beheerd door het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. België telt 34 gevangenissen, waarvan 16 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 2 in Brussel.
Er zijn verschillende soorten inrichtingen of gevangenissen die zich richten op bepaalde groepen van gedetineerden:

  • Er is een verschil tussen een arresthuis en een strafhuis. Arresthuizen zijn gevangenissen voor personen die nog niet veroordeeld zijn en in voorlopige hechtenis zitten. Strafhuizen zijn de gevangenissen voor de veroordeelden. In de praktijk verblijven er in de meeste gevangenissen echter zowel veroordeelden als personen in voorlopige hechtenis.
  • De gesloten gevangenissen zijn beter bekend als de ‘klassieke’ gevangenissen met alle nodige bewakingsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen, zoals een omheiningsmuur, tralies, veiligheidsdetectie, enz. 
    Hier blijven de gedetineerden dus steeds binnen de gevangenismuren. De activiteiten worden binnen de inrichting en afhankelijk van het regime georganiseerd. Dit zijn zowel arrest- als strafhuizen.
  • In de halfopen gevangenissen kunnen gedetineerden overdag in werkplaatsen van de gevangenis of buiten de gevangenis werken. ’s Nachts blijven zij wel verplicht in hun cel.
  • In de open gevangenissen gelden minder strenge veiligheidsmaatregelen. Gedetineerden die hier verblijven, aanvaarden na selectie door het gevangeniswezen vrijwillig een opvoedingsregime met minieme dwangmiddelen. De bedoeling is hier om de terugkeer in de maatschappij voor te bereiden.
  • Er blijven nog een laatste groep geïnterneerden in de gevangenissen. Geïnterneerden zijn personen die een misdrijf hebben gepleegd en door de rechter ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Er wordt ingezet op de bouw van nieuwe centra om elke geïnterneerde een aangepaste plaats te geven in een zorgomgeving.